İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimiz, en değerli kaynak olarak gördüğü insan kaynaklarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde görmekte, değerlendirmekte ve ele almaktadır.
• İşin özelliğine göre uygun nitelikte personelin seçim ve görevlendirmesini gerçekleştirmek,
• Personelin yeteneklerine uygun istihdam şartları, yetişme ve gelişme olanakları sağlamak,
• Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanakları sağlamak,
• Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,
• Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini ilgili mercilere kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme metot ve kaynaklarını geliştirmek,
• Personelin motivasyonunu arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasına olanak sağlamak,
"Çalışanlarımızla birlikte bilgi paylaşımlı ve yenilikçi çözümler yaratmayı amaçlıyoruz."Sosyal Medya

İdari Ofis

   Atatürk Caddesi Mayıs İş Merkezi Ekim Apt. No:174/1 Pasaport Konak - İzmir

   +90 232 4660122   

   +90 232 4646311

Denetim Ofisi

   Hürriyet Bulvarı Musullugil İşhanı No:5-1 Kat:6 Daire: 601-602-603 Çankaya - İzmir

   +90 232 4833399 pbx   

   +90 232 4451305

Linkler

Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır