Bağımsız Denetim

“Küçük detaylar, büyük farklar yaratır.”

Farklı sektör ve geniş müşteri portföyümüzdeki uzmanlık ve deneyimimiz ile en iyi olma yolunda ilerliyoruz.

Uluslararası Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Standartları sayesinde çağımızın global ekonomik gerekliliklerinden biri olarak firmalarımızın şeffaf ve süreklilik arz eden koşulları sağlaması için uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim çalışmalarını deneyimli profesyonellerden oluşan ekiplerimizle gerçekleştirmekteyiz.

Finansal raporlamanın, bağımsız denetimin ve kurumsal yönetimin kalitesinin yükseltilmesi yolunda deneyimini özellikle Ege Bölgesi’ne entegre eden Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş., Ege’deki yetkinliğinin dışında Türkiye çapında geniş bir müşteri ağına sahip olduğu gibi uluslararası bağlamda; Amerika, İngiltere, Almanya, Belçika, İsrail, Kırgızistan, Romanya, Arnavutluk, Katar, Mısır gibi ülkelerde de çalışmalarına devam etmektedir.

Uluslararası standartlarda bir denetim kalitesine ulaşarak müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin optimum faydayı etkin kılması için denetlenen müşterinin yaptığı işi ve içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bilmek gerekmektedir.

Denetim hizmetlerimizin başlıcaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından yayımlanan mevzuata uygun Bağımsız Denetim Hizmetleri

• UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve US GAAP (ABD’de Genel Kabul Gören Muhasebe Standartları) gibi uluslararası standartlara göre mali tabloların denetimi

UFRS olarak bilinen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, dünya genelinde muhasebe standartlarını birbirine yakınlaştırarak, hazırlanan mali tabloların karşılaştırılmasına imkan vermeyi amaçlayan standartlardır.

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 88. maddesi gereğince ‘’ gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken TFRS’lere (UFRS ye uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na), kavramsal çerçeve ve yorumlarına uymak zorundadır.”

Yeni Türk Ticaret Kanunun yasalaşması sürecinde UFRS ile ilgili yaptığımız eğitimler ve yayınlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

UFRS Denetim hizmetimiz hakkında teklif almak için tıklayınız.

• Özel Amaçlı Denetimler

• Eğitimler


Denetim hizmetlerimiz hakkında teklif almak için tıklayınız.


Sosyal Medya

İdari Ofis

   Atatürk Caddesi Mayıs İş Merkezi Ekim Apt. No:174/1 Pasaport Konak - İzmir

   +90 232 4660122   

   +90 232 4646311

Denetim Ofisi

   Hürriyet Bulvarı Musullugil İşhanı No:5-1 Kat:6 Daire: 601-602-603 Çankaya - İzmir

   +90 232 4833399 pbx   

   +90 232 4451305

Linkler

Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır